آیه الله محمدحسن مولوی قندهاری

محمد حسن در سال ۱۳۱۹هـ. ق. در شهر قندهار چشم به جهان گشود. پدر بزرگش یوسف علی از مردم شیراز بود که درر زمان نادرشاه