سلسله نشست های علمی فقه معاصر

نشست دوم

مقاصد الشریعه، راه های کشف، قلمرو و نقش و حجیت آن در استنباط

پنج شنبه 1401/4/9 از ساعت 8:30  تا 11 صبح

برای شرکت در نشست های علمی لطفاً در ساعت مقرر از طریق لینک زیر اقدام فرمایید. بهتر است از مرورگر گوگل کروم برای اتصال استفاده نمایید. پس از ورود به سامانه نام خود را وارد نموده و دگمه join  یا اشتراک را کلیک کنید.

 

دومین نشست فقه معاصر