حوزه علمیه حلب

حلب طی دوران اسلامی از فرهنگ و تمدن درخشانی برخوردار بوده است. از دوره حاکمیت حمدانیان و سپس آل مرداس در این منطقه، حضور فرهنگی

آیه الله محمدحسن مولوی قندهاری

محمد حسن در سال ۱۳۱۹هـ. ق. در شهر قندهار چشم به جهان گشود. پدر بزرگش یوسف علی از مردم شیراز بود که درر زمان نادرشاه