کتابخانه الکترونیکی افق اندیشه شامل صدها کتاب علوم مختلف اسلامی، خصوصاً کتب حوزوی و شروح آنها می باشد. این کتابخانه به طور مرتب تکمیل می گردد. مهمترین کتب مورد نیاز برای مطالعه علوم اسلامی در این کتابخانه با فرمت پی دی اف PDF آماده گردیده است.

فقه

اصول فقه

علوم قرآن

ادبیات عرب

تاریخ اسلام

فلسفه