دانلود مقاله «احکام ویژه بانوان»

آشنایى با احکام، به خصوص مواردى كه بیشتر مورد نیاز است، از ضروریات هر مسلمان معتقد است درباره احکام ،كتابها و مقالات فراوانى نگارش یافته

احکام نماز

احکام نماز مسافر

  آنچه در زیر می‌آید، دروس”پنجاه‌ویکم و پنجاه‌ودوم و پنجاه‌وسوم” از جلد اول «رساله‌ی آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت

مبطلات روزه- باطل کننده روزه

احکام مبطلات روزه

مبطلات روزه یا مُفْطِرات رفتار‌هایی هستند که روزه را باطل می‌کنند. مهم‌ترین مفطرات خوردن و آشامیدن و رابطه جنسی هستند. دوری از بیشتر مبطلات واجب،