احکام شرعی

مبطلات روزه- باطل کننده روزه

احکام مبطلات روزه

مبطلات روزه یا مُفْطِرات رفتار‌هایی هستند که روزه را باطل می‌کنند. مهم‌ترین مفطرات خوردن و آشامیدن و رابطه جنسی هستند. دوری از بیشتر مبطلات واجب،