اخبار

ثبت گزارش تبلیغی محرم 1445

مبلغان مهاجر ارجمندی که در طرح اعزام مبلغ محرم 1445  بنیاد افق اندیشه و مجمع روحانیت افغانستان ثبت نام کرده بودند می توانند تا تاریخ

تبلیغ

حمایت تبلیغی رمضان 1444

مجمع روحانیت شمال افغانستان با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و موسسه علمی – فرهنگی افق اندیشه طبق سنوات گذشته در ماه مبارک