اخبار

تبلیغ

حمایت تبلیغی رمضان 1444

مجمع روحانیت شمال افغانستان با همکاری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و موسسه علمی – فرهنگی افق اندیشه طبق سنوات گذشته در ماه مبارک