یادداشت منبر

عوامل برکت و بی برکتی

امروزه زندگی اکثر مردم، بی برکت شده است، با اینکه در آمد و حقوق مردم و ظاهر زندگی مردم خیلی بهتر از گذشته است، اما

صله رحم و آرامش روانی

یکی از وظایف که انسان دارد شناخت خودش است و شناخت انسان از خودش برای ترقی و پیشرفت او اهمیت بسزایی دارد، وقتی انسانی خودش

دوری از چشم هم چشمی

بشر گمشده ای دارد که در طول تاریخ همواره به دنبال آن بوده است و آن مسألۀ آرامش، امنیت و اطمینان است، بشر از ناامنی،

علل گرایش به بی حجابی و بد حجابی

عدم آگاهی از عواقب بدحجابی: بسیار فراوان دیده شده که افراد جاهل و ناآگاه در جامعه، مرتکب اعمال زشتى مى‌شوند که دارای صفات رذیله‌اى هم

آرامش در قرآن و روایات

آرامش، گمشده دیروز و امروز انسان است، یکی از دغدغه هائی که معمولا در بین جامعه و اعضای خانواده حکم فرماست، عدم امنیت و آرامش