دین و اندیشه

زمینه‌های بی عدالتی

چكیده: تحقق عدالت و اینكه بشر از نظر فكری به جایی برسد كه قیام به قسط و عدل نماید، در قرآن كریم یكی از اهداف

حیات طبیعی در قرآن و عهد جدید

چکیده حیات از جهات گوناگون مانند: ماهیت، اقسام، منشأ انقسام، هدفمندی و… مورد توجه حکما، مفسران و دانشمندان بوده و هست و بناداشتند که به

شهید سید محمد حسین مصباح

زندگینامه علامه شهید سید محمدحسین مصباح شهید حجت الاسلام «سید شاه محمدحسین مصباح»، فرزند حجت الاسلام «حاجی سید عیسی» در سال ۱۳۱۷ خورشیدی در منطقهٔ

اوصاف شیعه از منظر امام حسن عسکری

اوصاف شیعه از منظر امام حسن عسکری(ع) ● عباد پرهیزکار آنچه از نظر خوانندگان عزیز می گذرد بیان گوشه ای از صفات و ویژگیهای شیعه