سیره ی قرآنی امام جعفر صادق(ع)

دستور حفظ آیات الهی قلب انسان وقتی نورانیت خاصی پیدا می کند که علاوه بر قرائت قرآن، آن آیات را به قلب خود بسپارد به

راویان امام صادق(ع)

در حدود بیش از چهار هزار نفر از امام صادق – علیه السلام – حدیث روایت کرده ‏اند. مرحوم شیخ مفید می ‏نویسد: عالمان حدیث،

منابع معرفت در نگاه امام صادق (ع)

مقدمه امروزه معرفت و معرفت شناسی فراوانی مورد بحث قرار می گیرد(1). یکی از مباحثی که در معرفت شناسی مطرح است، بحث منابع معرفت است