درس تفسیر قرآن کریم در کابل

درس تفسیر قرآن کریم آیت الله سید محسن حجت پنجشنبه‌ها ساعت 4 الى 5 بعد از ظهر کابل: تکیه‌خانه عمومی چنداول- صالون قرآنى بقية‌الله (عج)

صلوات

صلوات، سرود هستی

این جهان بینی کامل، شناخت جامع، اعتقاد عظیم و ایدئولوژی عمیق، در ذکر مبارک «صلوات» متجلّی است. شما در ذکر صلوات، توحید، نبوّت، امامت، عدالت

عاملیت انسان در قرآن کریم

گمان نمی کنم که اصطلاح عاملیت به گوش علاقمندان بحوث علوم اجتماعی نرسیده باشد. برای محققان و متفکرین علوم اجتماعی و خصوصا جامعه شناسان واژه