سیره ی قرآنی امام جعفر صادق(ع)

دستور حفظ آیات الهی قلب انسان وقتی نورانیت خاصی پیدا می کند که علاوه بر قرائت قرآن، آن آیات را به قلب خود بسپارد به

علم غیب

علم غيب از منظر قرآن و سنّت

چکیده: گروه وهّابیت بر این باورند که علم غیب مخصوص خدای متعال است. بر این اساس، اعتقاد به علم غیب اولیای خدا را موجب کفر