منابع معرفت در نگاه امام صادق (ع)

مقدمه امروزه معرفت و معرفت شناسی فراوانی مورد بحث قرار می گیرد(1). یکی از مباحثی که در معرفت شناسی مطرح است، بحث منابع معرفت است

ابن سینا و دگردیسی در فلسفه سیاسی

ابن سینا در عرصه متافیزیک، فلسفه طبیعی، منطق و علم طب درخشش خیره کننده‌ای داشته است؛ کاوش‌ها و ژرف‌نگری‌های‌اش در پردازش مطالب و خلق مفاهیم

دعا به مثابه منطق گفتگو با وجود

مقدمه تفکر فلسفی همواره خود را با پرسش وجود و سخن گفتن از وجود ممتاز نموده است. موضوع تفکر فلسفی موجود بماهو موجود یا وجود