آزمون مسابقه کتابخوانی سیره نبوی

مسابقه کتابخوانی ساعت 8 صبح روز  10 عقرب 1401 شروع می گردد. ساعت 8 صبح سوالات در این صفحه قابل مشاهده خواهد بود.

سوالات 40 سوال بوده و به صورت 4 گزینه ای طرح گردیده است.

 

ساعت
دقیقه
ثانیه

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=5872