شخصیت ها

مرحوم آیت الله سید محمد علی عالمی بلخابی

آیت‌الله حاج سید محمدعلی عالمی بلخابی (۱۳۰۲-۱۴۰۰ش) ملقب به ابوالشهداء از علمای بزرگ و مجاهد شیعه اهل افغانستان و نماینده رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام

استاد شیخ جواد عالمی یکاولنگی

عالمی در سال ۱۳۱۶ در یکاولنگ در خانواده متدین و مذهبی زاده شد. پدر که از مکنت مالی نسبتا مناسبی برخوردار بود او را وقف

حکیم سنایی غزنوی

ابوالمجد مجدود بن آدم متخلص به سنایی غزنوی، در سال ۴۷۳ هجری قمری، در شهر غزنه واقع در افغانستان امروزی زاده شد. نام او را

مرحوم سید محمد غزنوی معروف به اخباری

یکی از محدثان ورجالیان شهیر جهان اسلام و تشیع، سید محمد غزنوی کابلی مشهور به اخباری است که درزمان حکومت سیاه عبدالرحمن خان مجبور به

شهید ملا علی قندهاری

فقیه گران مایه و مجاهد عالی رتبه شهید ملا علی قندهاری فرزند ملا محمد قندهاری در حدود سال ۱۲۳۵ قمری در شهر قندهار متولد شد.

ملا محمد تقی هروی

فقیه نامی، اصولی مسلط، متکلم عابد ، ریاضی دان زاهد، رجالی فاضل، مدرس متواضع ملا محمد تقی هروی فرزند میرزا حسین علی از فقهای بزرگ

آیت الله شیخ موسی عالمی بامیانی

عالم عامل، محقق جلیل، ادیب کامل، فقیه و اصولی فاضل، شیخ موسی عالمی بامیانی از فضلا و نام آوران حوزه علمیه بود. او در سال