ارتباط دین و انسانیت

پرسش: چرا برخی از کسانی که دین دارند، این قدر خشن هستند و از انسانیت به دور هستند؟ به عنوان مثال قاتلین حضرت سید الشهداء

قدرت امام بر شفای بیماران

پرسش: دقيقاً قدرت امام چقدر هست؟ مي‌خواهم بدانم اصل اين انتظار که امامان ما را شفا بدهند، انتظار درستي است يا نه؟ پاسخ اجمالی تمام

در محل کار و اطرافم افراد زیادی هستند که هیچ اعتقادی به هیچ چیزی ندارند، بلکه فحاشی هم می کنند هم به ما و هم به مقدسات، خیلی آزار دهنده است. چه واکنشی باید داشته باشیم؟

در چنین مواردی اگر زمینه گفتمان وجود ندارد، یعنی گوش شنوایی برای شنیدن حرف ندارند، با آن ها وارد بحث نشوید. حق تعالی در این

چرا از خدا بترسیم؟

« خوف عبارت است از تألّم و سوزش دل به سبب امر مكروهى كه انتظار وقوع آن در آینده مى ‏رود … مانند آن كه

در چه مواقعی دروغ گفتن جایز است؟

دروغ به لحاظ اخلاقی از بزرگترین گناهان است و به لحاظ شرعی از حرام های مسلم شریعت است، زیرا كلید تمامی بدی ها و سرمنشأ