معرفی کتاب «والدین سمی»

کتاب والدین سمی، نوشته سوزان فوروارد، یک کتاب خودیاری است که به تأثیر فرزندپروری ناکارآمد بر افراد می‌پردازد. هدف این کتاب کمک به خوانندگان برای درک تأثیرات

معرفی کتاب «بازی، بازوی تربیت»

همه‌ی والدین در فرآیند تربیت و پرورش فرزندان خود با اهمیت بازی برای کودکان مواجه شده‌اند. بازی جزئی جدایی‌ناپذیر از مراحل رشد و پرورش فرزندان

معرفی کتاب «من دیگر ما»

در دنیای پیچیده‌ی امروز، تربیت فرزندان نیاز به کسب مهارت‌های نوینی دارد و شیوه‌های پیشین تربیت فرزند بدون در نظر گرفتن شرایط عصر جدید کارآمد