معرفی کتاب

غدیر در آئینه کتاب

معرفی کتاب “غدیر در آئینه کتاب” (معرفی 511 کتاب مستقل  از قرن اول تا قرن پانزدهم هجری در باره غدیر) کتاب شناسی توصیفی، تاریخی غدیر،

معرفی کتاب حماسه غدیر

کتاب حماسه غدیر این کتاب از استاد محمد رضا حکیمی است که تحقیقی در مورد آثار اعتقادی و اجتماعی واقعه غدیر در طول تاریخ است.

بررسی ریشه های تشیع در افغانستان

بررسی ریشه‌های تاریخی «تشیع در افغانستان» است. کتاب پیش‌رو چگونگی گرایش جامعه افغانستان به مکتب اهل بیت(ع) و تاریخ تشیع و عملکرد شیعیان از آغاز

تاریخ تشیع در افغانستان

کشور افغانستان در جغرافیای جهان اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. حضور مذاهب و قومیت های متنوع و تاثیرات آن ها بر تحولات داخلی