توحید و وحدت

آنچه مطالعه می‌کنید متن سخنرانی شهید محمداسماعیل مبلغ درباره وحدت و همبستگی مسلمانان است که در محرم سال 1355 یا سال 1356 در حسینیه سجادیه