معرفی کتاب «یک قمقمه دریا»

کتاب یک قمقمه دریا اثر محمدهادی زاهدی در این کتاب عناوینی چون ولایت، خانواده، امامت، رضا، امتداد پیامبر (ص)، ولایت‌عهدی، در نیشابور، امام و مأمون،

معرفی کتاب «اعترافات غلامان»

کتاب اعترافات غلامان اعترافات غلامان داستان دوران ولایتعهدی امام رضا(ع) به قلم حمیدرضا شاه‌آبادی، زندگی امام هشتم شیعیان را از دیدگاهی تازه برای کودکان و

قصیده رضوی

دوش چون دور شب تیره به پایان آمد نوبت زمزمه ی مرغ سحر خوان آمد چشم جان از دم مشکین صبا روشن شد گویی از