درس تفسیر قرآن کریم در کابل

درس تفسیر قرآن کریم آیت الله سید محسن حجت پنجشنبه‌ها ساعت 4 الى 5 بعد از ظهر کابل: تکیه‌خانه عمومی چنداول- صالون قرآنى بقية‌الله (عج)

ترجمه تفسیر المیزان- ج 9

دانلود کتاب ترجمه تفسیر المیزان- ج 9

مشخصات كتابسرشناسه:طباطبائي محمدحسين1023–1621عنوان و نام پديدآور:ترجمه تفسير الميزان از محمدحسين طباطبائي مترجم محمدباقر موسوي همدانيوضعيت ويراست:[ويرايش]مشخصات نشر:[قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم دفتر انتشارات اسلامي1374.مشخصات

دانلود کتاب ترجمه تفسیر المیزان- ج 6

مشخصات كتابسرشناسه:طباطبائي محمدحسين1023–1621عنوان و نام پديدآور:ترجمه تفسير الميزان از محمدحسين طباطبائي مترجم محمدباقر موسوي همدانيوضعيت ويراست:[ويرايش]مشخصات نشر:[قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم دفتر انتشارات اسلامي1374.مشخصات