دانلود کتاب «علی اکبر علیه السلام»

این کتاب مروری است بر زندگانی، فضایل و کرامات «علی ‏اکبر (ع)» و شهادت او. در این نوشتار ابتدا گوشه ‏هایی از زندگانی، القاب، کنیه