حدیث روز

امام علی علیه ‏السلام: ما أنزَلَ المَوتَ حَقَّ مَنزِلَتِهِ مَن عَدَّ غَداً مِن أجَلِهِ؛ آن که فردا را از عمر خویش بشمارد، [پدیده] مرگ را