آیه الله نوراحمد تقدسی

آيت‌الله نوراحمد تقدسی(ره) در سال 1317 هـ .ش درولسوالی «سرخ پارسا دره تركمن» از توابع ولایت «پروان» به دنيا آمد؛ وی دروس دوران ابتدايی خويش