آیه الله سیدعبدالحمید ناصر

آیه الله شهید سیدعبدالحمید ناصر فرزند میرسیدعلی اوجی در خانواده ای متدین و روحانی در 1310 در ولایت بهسود به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را