حوزه علمیه اصفهان

حوزه علمیه اصفهان حوزه علمیه اصفهان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین حوزه‌های علمیه در ایران است.برخی آغاز فعالیت‌های علمی شیعیان در اصفهان را اواخر