شيخ ابوالفضل هروی

عالم دینی و محدث هروی. شیخ ابوالفضل بن محمد هروی به تصریح صاحب «ریاض العلما» یکی از عالمان بزرگ شیعه است که اصالت هراتی داشت

بورق بوشنجانی (قرن سوم هجری)

عالم و محدث شیعی هروی. بورق یکی از اصحاب امام حسن عسکری(ع) است که محضر آن حضرت را درک کرده است. او اهل بوشنج بود،

آیت الله سید اسد الله احسانی

آیت الله سید اسدالله احسانی

مدرس، مؤلف و فعال اجتماعی (1313-1394ه.ش.) آیت‌الله سید اسدالله احسانی عالم برجسته، مدرس توانا، فقیه دانا و صبور، شخصیت خدمت‌گذار به دین و جامعه و