کتاب آشنایی با قرآن جلد دوم

دانلود کتاب آشنایی با قرآن جلد دوم

این کتاب تنظیم شده بحث‌های شهید آیت‌الله مطهری در تفسیر سوره حمد و آیاتی از سوره بقره است که در جلسات هفتگی موسوم به «جلسه

کتاب آشنایی با قرآن جلد اول

دانلود کتاب آشنایی با قرآن جلد اول

این کتاب مشتمل بر تفسیر سوره‌های حمد و قسمتی از بقره می‌باشد. برخی مطالب این كتاب بدین شرح است: شناخت قرآن، شرایط آشنایی با قرآن،