یادداشت هایی بر غدیر (3)

یادداشت سوم: الف- اضطرابات سیاسی ایام رحلت رسول ص و کنار گذاشتن غدیر یک مطلب مهم قابل عرض است و آن این که. اصولا بعد

یادداشت هایی بر غدیر (2)

2. یادداشت دوم الف- روایت کامل حدیث غدیر متن حدیث غدیر ، به شکل های بسیار مختلفی روایت شده و شاید اصلی ترین محور آن

موقعیت جغرافیایی غدیرخم

موقعيت جغرافيايي غديرخم اهل لغت و جغرافي نويسان و تاريخ نگاران، محل غديرخُم را بين مكه و مدينه دانسته اند. در راه مكه تا مدينه،