پیامدهای روانشناختی حمله اسرائیل به غزه

نشست علمی پیامدهای روانشناختی حمله اسرائیل به غزه. (پیش نشست همایش بین المللی 75 سال اشغالگری در فلسطین) کارشناسان: محمدعارف صداقت محمدحیدر یعقوبی ️ دبیر

دانلود مقاله «داستان فلسطین»

در بیست و نهمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مسئله فلسطین برای نخستین بار بطور مستقل و مجزا از مسائل دیگر خاورمیانه در دستور