گفتاری درباره ماه رجب

رجب ماه هفتم از سال قمرى است که مُضر نیز مى‏گویند به سبب احترامى که آن قبیله به آن ماه قائل بودند و در اسلام