ویژه نامه محرم 1403 هـ ش

“ویژه نامه محرم” از سوی مجتمع آموزشی پژوهشی تبلیغ و با همکاری اداره راهبری محتوای تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی، گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی

کتاب “فرهنگ عاشورا درافغانستان”

فرهنگ عاشورا درافغانستان نوشته ای که پیش رو دارید اولین فرهنگ واژه ی عاشورا در افغانستان است که پس از مدتها تلاش و تحقیق میدانی