دانلود کتاب درسنامه مهدویت 4-1

درسنامه مهدویت اثر خدامراد سليمیان، مطالعه انديشه مهدویت و موعودگرايى از ابتداى شكل‌گيرى تا آغاز امامت حضرت مهدى(عج) و تحليل و بررسى غيبت ولى عصر(عج)