اقتصاد از ابعاد مهم زندگی بشر است  به گونه اي که در برخی مکاتب حتی زیر بنای جامعه پنداشته شده است. اقتصاد در اسلام هرچند زیر بنا نیست اما به آن اهمیـت فـراوان داده بود شده است چرا که در بهبود یا نابسامانی دیگر شئون زندگی انسـان تـأثیر شـگرف دارد. مقاله حاضر بر آن است تا با رویکرد تاریخی و تحلیلی، وضعیت اقتصادي شیعیان عراق را در عصر صادقین علیهما السلام با بهره گیری از منابع تاریخیحدیثی و رجالی روشن سازد. در ایـن تحقیق ابتدا وضعیت اقتصادي عراق در دو قرن نخست بررسی شده و سپس بـه وضـعیت اقتصادي شیعیان پرداخته شده است. طبق یافته های این تحقیق منـابع اصـلی ثـروت در عراق زراعت و تجارت و سپس صنعت بوده است.شیعیان از زراعت اندک اما از تجارت سهم بیشتر داشتند و به صنعت نیز کم و بیش اشتغال داشتند.

کلید واژه ها: امام باقر(ع)، امام صادق(ع)، عراق، اقتصاد، زراعت، تجارت و صنعت

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=17817

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب