جهان اسلام

حضرت مسلم بن عقیل؛ عیار یک سفیر خاص

مسلم بن عقیل از تبار پاک بنی‌هاشم و نواده حضرت ابوطالب عموی پیامبر(ص) است، ابو طالبی که تا آخرین ساعات حیات خود دست از حمایت