صاحبان اسرار علوم اهل البیت علیهم السلام

صاحبان اسرار علوم اهل بیت(علیهم السَّلام)

«سِرّ» درلغت به معناى رازوآن‌چه انسان آن‌را در نفس خود پوشيده مى‌دارد است؛چنان‌ که گفته‌اند: «صدورالاحرارقبورالاسرار»[1] سينه آزادگان، آرامگاه اسراراست.«سِرّ» را به معناى كتمان نيزگفته‌اندوبا«سريره»كه

دانلود مقاله «تابعیت در اسلام»

یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی اسلام، بحث تابعیت و نوع رابطه «شخص» و «دولت اسلامی» است؛ رابطه اي که به موجب آن