امام صادق (ع) و تدوین عقاید جعفری (1)

تدوین اصول عقایدی از آنجا که امام جعفر صادق (علیه السلام) کلیدی ترین شخصیت در شکل گیری مذهب امامیه است، بحث کردن درباره ی آموزه

وفات یا شهادت امامان معصوم علیهم السلام

وفات یا شهادت امامان معصوم(ع)

چکیده در این پژوهش مسأله شهادت یا وفات معصومان علیهم السلام از دیدگاه دو شخصیت شیعی – مرحوم شیخ صدوق و شیخ مفید – بحث

فلسفه ی غیبت از منظر روایات

فلسفه ی غیبت از منظر روایات(1)

امتحان و آزمایش امام کاظم فرمود: (2) «و همانا برای صاحب امر، غیبتی است تا اینکه کسانی که قائل به آن بوده اند از این

صلوات

صلوات، سرود هستی

این جهان بینی کامل، شناخت جامع، اعتقاد عظیم و ایدئولوژی عمیق، در ذکر مبارک «صلوات» متجلّی است. شما در ذکر صلوات، توحید، نبوّت، امامت، عدالت

حیات طبیعی در قرآن و عهد جدید

چکیده حیات از جهات گوناگون مانند: ماهیت، اقسام، منشأ انقسام، هدفمندی و… مورد توجه حکما، مفسران و دانشمندان بوده و هست و بناداشتند که به

شفاعت

شفاعت از دیدگاه مذاهب اسلامی

اصل شفاعت، مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی است؛ گرچه در برخی از جزئیات آن دربین آنها اختلاف نظر وجود دارد. بعضی ها، شفاعت را از