همگام با افزایش پیشرفتها، فضای مجازی به متن خانواده ها نفوذ کـرده و در حوزه های مختلف آموزش، بهداشت، تجـارت و خـدمات اداری ـ کاری، با رویکرد مثبت دولتها و آحاد جامعه روبرو شده است. امکانات فضای مجازی مشوق این حقیقـت بـوده کـه سـاکنان روسـتاها و نقـاط محروم نیز از یک منظر و شهرها و کلانشهرها از منظری دیگـر خواهـان جدی آن باشند. این عزم ملی دوسویۀ «دولت» ـ «ملـت»، سـبب افـزایش سری نفوذ فضای مجازی در جوامع مختلف شده است. در کشـور ایـران نیز مطابق آمار مرکز مدیریت توسعۀ ملی اینترنت، کاربران به بـیش از 55 میلیون نفر رسیده اند.

آنچه در این نوشتار آمده، تلاشی است برای بررسـی شـیوه های مطلـوب استفاده از این فضا با تأکید بر رفع آسیب ها که با رویکـرد قـرآن و سـنت انجام شده است.

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=17658

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب