بازی مهمترین نیاز کودک است که نقش مهمی در رشد و تربیت او دارد. گسترش روزافـزون فـن آوری سـبب شـده امـروزه بازیهـای رایانـه ای ایگزین بازیهای واقعی شوند. گرچه تأثیرات مثبت برخی از بازیهای رایانه ای مناسب، سبب افزایش مهارتها و توانمنـدیهای جسـم و روان کودکان میشود؛ اما نگرانی هایی دربارۀ بازیهای رایانه ای نامناسب وجود دارد؛ چراکه در ساخت آنها با توجه به اهداف تجاری و مقاصد سیاسـی، از عناصر تخریب کننده سلامت بازی کننده استفاده میشود.
خانواده ها باید ضمن شناخت تأثیرات بازیهـا، ارتقـای سـطح آگـاهی و سواد رسانه ای، نسبت به الزام خود و کودکان به رعایت فرهنگ اسـتفاده صحیح از بازیهای رایانه ای اقدام کنند.
در این نوشتار تلاش شـده بـازی و آثـار منفی بازیهـای رایانـه ای بـر سلامت روان و جسم کودکان بررسی شود

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=17572

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب