پیامدهای روانشناختی حمله اسرائیل به غزه

نشست علمی پیامدهای روانشناختی حمله اسرائیل به غزه. (پیش نشست همایش بین المللی 75 سال اشغالگری در فلسطین) کارشناسان: محمدعارف صداقت محمدحیدر یعقوبی ️ دبیر