در آیات متعددی قرآن می‌فرماید گناه کسی بر دوش دیگری نیست، (ولا تزر وازرة وزر اخری) ولی در آیات ۲۵ نحل و ۱۳ عنکبوت آمده که علاوه بر گناه خودشان گناه دیگری را هم به دوش می‌کشند. منظور این آیات چیست؟

آیه شریفه «…وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْری…»؛ و هیچ گنه‌کاری گناه دیگری را متحمّل نمی‌شود(۱) دو اصل مسلّم منطقی را که در تمام ادیان

خداوند در قرآن کریم بارها فرموده اکثریت مردم نمی‌فهمند، نمی‌دانند و شکر گذار نیستند. آیا از نظر قرآن دموکراسی امری غیر دینی است؟ جمهوریت نظام دینی چه معنایی خواهد داشت؟

در اندیشه سیاسی اسلامی، امت، یعنی عموم مردم مسلمان، تکیهگاه حکومت اسلامی و وسیله تحقق احکام اجتماعی اسلام هستند. «مردم» در نظام اسلامی اهمیت و

آیه 157 سوره نساء می‌فرماید مسیح را نکشتند؛ بلکه فردی شبیه او را کشتند. و در جای دیگر می‌گویند مسیح به سوی خدا رفت، مسیحیان هم در این قسمت ادعا دارند که در خود اسلام آمده است که حضرت عیسی از حضرت محمد بالاتر است؛ چون عیسی(ع) به سوی خدا رفت و حضرت محمد به زیر خاک، این ادعا را چگونه نقض می‌کنید؟

پاسخ اجمالی در مورد سرانجام و چگونگی پایان زندگی حضرت عیسی(ع) در منابع دینی مسیحیت از جمله انجیل آمده است که دشمنان وی، در روز جمعه او را به صلیب کشیدند؛