کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد سوم

این كتاب مشتمل بر مقاله 7 و 8 و 9 از مجموع چهارده مقاله‌ای كه دوره این كتاب را تشكیل می‌دهد می‌باشد. مقاله هفتم: واقعیت و هستی اشیاء. این مقاله مشتمل بر یك رشته مطالب است كه به نام «مسائل وجود» ‌خوانده می‌شود.

این مسائل از لحاظ دخالتی كه در سرنوشت سایر مسائل فلسفه دارد اساسی‌ترین مسائل فلسفه شمرده می‌شود. مسائل موجود در این مقاله به‌صورت دوازده مسئله بیان شده و از این دوازده مسئله فقط یكی دو مسئله است كه از یونان قدیم به ارث رسیده و قسمت عمده آن مسائل كه دخالت زیادی در مبنا و اساس فلسفه دارد در دوره اسلامی به تدریج پیدا شده. دو مسئله «موجود معدوم نمی‌شود» ‌و «عدم نسبی است» برای اولین بار با سبك مخصوصی بحث شده است. مقاله هشتم: ضرورت و امكان. آنچه در این مقاله مورد توجه است موضوع وجوب و حتمیت و قطعیتی است كه در كار جهان حکم‌فرماست در آخر مقاله موضوع اجبار و اختیار انسان و استعداد تكلیف و مسئولیت وی در برابر نظام حتمی موجودات مطرح شده و در آن اظهارنظر شده است. مقاله نهم: علت و معلول این مقاله مشتمل بر قانون علیت و متفرعات آن است.

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=2662

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب