دانلود کتاب جواهرالفخریه

درباره ی کتاب
الجواهر الفخرية في شرح روضة البهية تأليف آیت‌الله قدرت‌الله وجدانى فخر، شرح مبسوطى بر كتاب «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» تأليف زين‌الدين بن على، معروف به شهيد ثانى، دربردارنده اكثر ابواب و مباحث فقهى است.
نگارنده ابتدا به شرح خطبه كوتاه شهيد اول و شهيد ثانى و سپس به شرح مباحث كتاب الطهاره و احكام طهارات و نجاسات به صورت مبسوط مى‌پردازد.

در مباحث مربوط به طهارت ابتدا تعريفى از طهارت و پس از آن احكام آب‌ها اعم از آب جارى، آب چاه، آب باران، آب قليل، آب مضاف و آب كر و طهارت و نجاست مربوط به هر يك از آنها پرداخته شده است. آنگاه احكام شستشو با انواع آب و سپس احكام وضو، تيمم و غسل و کیفیت آنها بيان مى‌گردد.

نگارنده انواع غسل و احكام تيمم را بيان كرده و در پایان اين باب احكام ميت اعم از احكام احتضار، احكام غسل، كفن، دفن و نماز ميت را تبيين مى‌نمايد.

در جلد دوم، احكام و فروعات نماز مانند اعداد نماز، وقت نمازهاى يوميه و نوافل، قبله، ستر عورت در نماز، مكان نمازگزار، لباس نمازگزار، مبطلات نماز، اذان و اقامه، قيام، نيت، تكبيره‌الاحرام، قرائت، ركوع، سجود، تشهد و سلام، مستحبات نماز، واجبات نماز، احكام نمازهاى مستحبى، سهو در نماز، نماز قضا، نماز خوف، نماز مسافر و نمازهاى جمعه و جماعت به صورت مشروح بيان مى‌شود.

در جلد سوم، احكام و فروعات فقهى مربوط به زكات مانند شرايط وجوب زكات، استحباب زكات تجارت، مستحقين زكات، احكام زكات فطره، احكام و فروعات فقهى مربوط به خمس مانند موارد تعلق وجوب خمس بر اموال، احكام و فروعات مربوط به روزه و شرايط صحت روزه و وجوب آن و احكام مربوط به اعتكاف بيان گرديده است.

در جلد چهارم، احكام و فروعات فقهى مربوط به حج، شرايط وجوب حج، انواع حج، احكام ميقات‌ها، افعال حج و عمره مانند احرام، طواف، سعى، تقصير، وقوف در مشعر و منى، حلق، رمى جمرات و ذبح، كفاره احرام و ساير مناسك حج بيان مى‌شود.

در جلد پنجم، احكام و فروعات فقهى مربوط به جهاد، ترك جهاد، احكام غنايم جنگى، بغات، امر به معروف و نهى از منكر، كفارات، نذر و توابع نذر، عهد، قسم، قضاوت و کیفیت قضاء، احكام مربوط به شهادت و قسم خوردن در دادگاه و شروط شاهد هنگام شهادت و کیفیت شهادت بحث مى‌شود.

در جلد ششم از اين مجموعه فقهى احكام و انواع وقف، شرايط وقف و واقف، اقسام عطيه و احكام آنها، صدقه و استحباب آن، هبه و احكام آن، احكام تجارت و مكاسب، احكام بيع، عقد بيع، آداب بيع، شروط صحت و فساد عقد بيع و توابع مربوط به بيع بيان مى‌گردد.

در جلد هفتم ادامه مبحث بيع و شراء، اقسام بيع مانند بيع ثمار، بيع صرف، بيع سلف، احكام ربا، اقسام خيار و احكام هر يك از آنها و شروط اجراى خيار در بيع به صورت مبسوط مورد بحث قرار مى‌گيرد.

جلد هشتم نيز احكام مربوط به دين، رهن و شرايط آن، حجر (ولايت بر محجور و مجنون)،ضمان، حواله و كفالت و فروعات فقهى هر يك از آنها را بيان مى‌كند.

جلد نهم مبحث صلح، شركت و شروط و انواع هريك از آنها، احكام مضاربه و شرايط آن، وديعه، عاريت و شرايط آن، مزارعه و مساقات و لواحق مربوط به آنها را شرح مى‌دهد.

جلد دهم احكام و فروعات فقهى مربوط به اجاره، وكالت، شفعه، سبق و رمايه، جعاله، وصيت و شرايط و جزئيات فقهى را بررسى كرده است.

در جلد يازدهم احكام ازدواج و فروعات مربوط به آن مانند عقد نكاح، احكام شير دادن، احكام محرم و نامحرم و احكام نگاه بيان شده است.

در جلد دوازدهم ادامه احكام و فروعات فقهى نكاح مانند ازدواج موقت، مهريه، احكام نشوز و شقاق، احكام اولاد و حضانت آنها، احكام نفقه و ساير حقوق زن بررسى گرديده است.

جلد سيزدهم احكام و فروعات فقهى مربوط به طلاق، اقسام طلاق، عده طلاق، احكام طلاق خلع و مبارات، احكام ظهار و ايلاء، احكام لعان، احكام اقرار و کیفیت و شروط آن و احكام غصب را به صورت مبسوط بيان كرده است.

در جلد چهاردهم مباحثى درباره لقطه (اشياء گم شده و پيدا شده) اعم از حيوان و ساير اموال، احياء زمين‌هاى موات و ملكيت اين نوع از زمين‌ها، احكام و فروعات فقهى مربوط به صيد و ذبح حيوانات و احكام خوردن و آشاميدن و موارد حرام و حلال آنها تبيين گرديده است.

جلد پانزدهم احكام مربوط به ارث و سهم هر يك از وارثان از طبقات مختلف و افراد مختلف كه از ميت ارث مى‌برند و فروعات آن را بيان كرده است.

در جلد شانزدهم و آخرين جلد، احكام و فروعات فقهى مربوط به حدود و تعزيرات و کیفیت اجراى آن و انواع جرايم حددار و ميزان حد آنها ارائه گرديده است.

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=3363

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب