شرح اصول فقه جلد دوم

شرح اصول فقه از جمله شروح فارسی کتاب اصول‌ الفقه مرحوم مظفر به قلم علی محمدی خراسانی است. این شرح پس از چندین دوره تدریس به رشته تحریر درآمده لذا از صلابت و اتقان خوبى برخوردار است.

کتاب در چهار جلد تدوین شده و شارح در جلد چهارم به تکمیل اصول عملیه پرداخته و اصول برائت، تخییر و احتیاط را که در اصل کتاب نیامده خود به رشته تحریر درآورده است. مطالب به اختصار به‌ شرح ذیل است:

جلد اوّل:

مرحوم مظفر در ابتداى کتاب چهار مطلب را بیان مى‌کند که به ترتیب عبارتند از: تعریف علم اصول، بیان موضوع، بیان فایده اصول، تقسیم بندى مباحث علم اصول. و بعد از فراغت از مباحث چهارگانه فوق به شرح و بیان مقاصد چهارگانه کتاب مى‌پردازد: در مقصد اول مباحث الفاظ بیان شده است.

جلد دوّم (ملازمات عقلیه):

شارح بعد از بیان مقدّمات لازم به ابواب پنجگانه کتاب اشاره مى‌کند که عبارتند از: مستقلات عقلیه، غیرمستقلات عقلیه، مقدّمه واجب، مسأله ضدّ، اجتماع امر و نهى، و دلالت نهى بر فساد.

جلد سوّم (مباحث حجّت):

در این مقصد از حجّت بودن کتاب، سنت، اجماع، ظواهر، شهرت، سیره، قیاس بحث مى‌شود. سپس در باب نهم درباره تعادل و تراجیح تحقیق به‌عمل آمده است.

جلد چهارم (اصول عملیه):

یکى از مباحث مهم اصول فقه مبحث اصول عملیه و یا قواعد اصولى و یا ادله فقاهتى است. اصول عملیه از چهار مهمّ تشکیل یافته است که عبارتند از: برائت، احتیاط، تخییر، و استصحاب. متأسفانه در کتاب اصول فقه از میان چهار اصل مذکور فقط اصل استصحاب مطرح گردیده و از میان آن همه تنبیهات متنوّع، فقط به دو تنبیه اشاره شده است. شارح براى جبران این نقیصه هر سه اصل برائت، احتیاط و تخییر را بیان کرده سپس به تکمله مباحث استصحاب پرداخته و بدین صورت اصول عملیه تتمیم شده است. منبع

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=5529

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب