بررسی برنامه درسی حوزه های علمیه شیعه افغانستان در دوران معاصر

معرفی کتاب

مولف در کتاب حاضر کوشیده است با تلفیق 2 روش بررسی مطالعه میدانی و گفتگو با برنامه نویسان و تصمیم گیرندگان مرکز آموزشی درباره برنامه های درسی، با مصاحبه یا پرسشنامه، عناصر اصلی برنامه درسی حوزه های علمیه افغانستان امروز را در سه عنوان بررسی کند.

در مقدمه این پژوهش، از پیشینه برنامه ریزی آموزشی در حوزه های علمیه افغانستان؛ توصیف، تحلیل و نقد برنامه آموزشی موجود حوزه های علمیه و راهکارهای بهسازی و بهبود برنامه آموزشی مدارس علمی دینی به عنوان عناصر اصلی برنامه درسی حوزه های علمیه افغانستان نامبرده شده است.

نخستین بخش کتاب بررسی برنامه درسی حوزه های علمیه شیعه افغانستان در 9 عنوان به کلیات و مفهوم شناسی موضوع اختصاص دارد.
و بخش دوم با نام مبانی نظری تحقیق، نظام و نظام آموزشی را در 12 عنوان مورد بحث و بررسی قرار داده است.

بخش سوم به بیان تاریخچه برنامه درسی در حوزه های علمیه اختصاص دارد که ضمن بیان تاریخچه حوزه های علمیه افغانستان و تاریخچه آموزش های دینی شیعه در افغانستان، نیم نگاهی به حوزه های علمیه شیعیان افغانستان در سده اخیر دارد و ویژگی های مثبت و منفی آن را برمی شمارد.

توصیف وضع موجود عنوان بخش چهارم این اثر است که در آن آمار حوزه ها و مدارس علمیه، برنامه درسی در حال اجرا در حوزه های علمیه افغانستان، اهداف برنامه درسی، کتاب های درسی و تفاوت آنها با محتوای درسی و اطلاعاتی درباره مقاطع تحصیلی ارائه می شود.
ایام دایر و تعطیل، طول دوره آموزش، ساعات درسی، برنامه های کاربردی، اخلاقی و تربیتی و فناوری آموزشی در حوزه های علمیه افغانستان از دیگر مطالب این بخش است.

پنجمین بخش کتاب به تحلیل داده های تحقیق اختصاص دارد که در آن از جایگاه برنامه ریزی در حوزه های علمیه، وضع مطلوب برنامه درسی در حوزه های علمیه و کاستی های عمومی حوزه های علمیه در افغانستان در دوران معاصر، آسیب های عناصر برنامه درسی در مدارس دینی و راهکارهای بهبود و به سازی مدارسی دینی این کشور سخن گفته شده است.

نتیجه گیری بخش پایانی اثر است که در آن نویسنده، تقسیم حوزه های علمیه براساس برنامه درسی، دسته بندی حوزه های علمیه بر مبنای شیوه درس آموزی، دسته بندی حوزه های علمیه براساس ارتباط با مراکز دیگر و دسته بندی حوزه های علمیه در ۲ گروه قدیم و جدید را پیشنهاد می کند.

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=3186

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب