خانواده تا زمانی که مستحکم است، میتواند بـه اعضـای خـود احسـاس خوشبختی دهد و همه را به سوی موفقیت جهت دهی کند؛ امـا متأسـاانه این کوچکترین نهاد اجتماعی، برخی اوقات دچار ضعف شده، عـواملی
چند سبب فروپاشی آن می شوند. طلاق تا چند سال قبل امـری بـه شـدت مذموم بود و خانواده ها از انجـام آن هـراس داشـتند؛ به انـدازهای کـه هـر ســختی ای را تحمــل می کردنــد؛ امــا نمــی توانســتند یــا بهتــر بگــوییم، نمی خواستند نام طلاق را بیاورنـد. اگـر زنـی حرفـی از جدایی مـیزد، خانوادهاش جمله معروفی به او می گفتند: «با لباس عروس رفته ای و فقط با کفن برخواهی گشت».
در گذشته طلاق معمولا وقتی اتفاق می افتاد که استحکام رابطـه زناشـویی از بین می رفت و میان زوجین ناسـازگاری و تـنش وجود داشـت؛
امـا امروزه مشاهده می شود ایـن مبغـوض ترین حـلال الهـی، بـا پـیشآمـدن کوچکترین مسئله ای، به آسانی انجام میشود و روزبـه روز هـم در حـال افزایش است. حال این سؤال طرح میشود که امروزه چه عـواملی سـبب قبح زدایی از طلاق شده است؟ در این نوشتار به بررسی مهمترین عوامـل قبح زدایی طلاق در جامعه معاصر می پردازیم 

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=17560

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *