محمد اکبری

اندیشه های امام خمینی در افغانستان

اندیشه  و رویکرد امام خمینی  سراسر جهان از جمله دنیای اسلام را تحت تاثیر خود قرار داده است و افغانستان از اولین کشورهایی بود که

اندیشمندان مسلمان

امام خمینی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

نوشتار حاضر به منظور شناخت بهتر شخصیت امام خمینی و جایگاه شخصیتی ایشان نزد اندیشمندان مسلمان تدوین شده است. امام خميني سازنده تاريخ معاصر دکتر

در آعوش قلبها

کتاب در آغوش قلبها

در آغوش قلب‌ها نمونه کوچکی از عمق علاقه آزادگان جهان به امام خمینی(ره) است، کتابی که در آن خاطراتی از علاقمندان امام در افغانستان جمع آوری شده