نشست هم اندیشی هیئت عالی‌رتبهِ شورای علمای شیعه‌ی افغانستان با نخبگان، علماء، دانشجویان و مهاجرین افغانستانی در قم!

هیئت عالی‌رتبه شورای علمای شیعه افغانستان در ادامه سفرش، در نشست هم‌اندیشی با نخبگان، علماء، دانشجویان، نمایندگان هیئت‌های مذهبی و مهاجرين افغانستانی مقیم قم اشتراک

شورای علمای شیعه افغانستان در یک نگاه

شورای علمای شیعه افغانستان تشکلی از روحانیان شیعه افغانستان است که با هدف هماهنگی امور سیاسی، اجتماعی، علمی، اقتصادی و فرهنگی شیعیان تاسیس شد. نخستین