امام رضا(ع) به روایت اهل سنت

کتاب «امام رضا (ع) به روایت اهل سنت» به قلم  محمدمحسن مروجی طبسی نگاشته شده است. این نویسنده تلاش کرده شناختی جامع و واقع‌بینانه از

اندیشمندان مسلمان

امام خمینی از دیدگاه اندیشمندان مسلمان

نوشتار حاضر به منظور شناخت بهتر شخصیت امام خمینی و جایگاه شخصیتی ایشان نزد اندیشمندان مسلمان تدوین شده است. امام خميني سازنده تاريخ معاصر دکتر

نوروز در فرهنگ شیعه

نویسنده: رسول جعفریان نوروز یا روزِ نو، در همه ی تقاویم، در همه ی دوره ها و در میان همه ی فرهنگها، با اسامی گوناگون