سیره ی قرآنی امام جعفر صادق(ع)

دستور حفظ آیات الهی قلب انسان وقتی نورانیت خاصی پیدا می کند که علاوه بر قرائت قرآن، آن آیات را به قلب خود بسپارد به

نسل نو و امام صادق (علیه السلام )

جوان و امام صادق(علیه السلام) نگاه مهربان امام صادق(ع) به جوانان، همراه با بزرگداشت‌شخصیت،تکریم استعدادها و صلاحیت‌ها، احترام به نیازها و توجه به قلب‌هاى‌پاک و