کتاب شریف مستند الشیعه فی احکام الشریعه

مستند الشیعة فی أحکام الشریعة تألیف احمد بن محمد مهدى بن ابوذر نراقى کاشانى، معروف به فاضل نراقى(م 1245 ق) یک دوره فقه استدلالى مبسوط از کتاب الطهارة تا آخر کتاب الارث مى‌باشد.
این کتاب از نظر زیادى فروعات فقهى، جامعیت اقوال و نظریات، ایجاز و اختصار در عبارتها، طرح مهمترین مسائل و کاملترین دلائل و ترک مسائل غیر مهم و فروع نادر و قیاسهاى ضعیف، دقت بلیغ و اسلوب جدید در نوع خود کم‌نظیر است تا جایى که بخصوص در مورد کتاب قضاء آن مشهور است که کتابى نظیر آن نوشته نشده است.
از نظر علم اصول فقه نیز طرح نظریات جدید اصولى در مباحثى مثل انقلاب نسبت، شهرت فتوایى، قاعده‌ى تسامح و تعارض اخبار موجب شده که این کتاب مورد توجه فقهاى عظام قرار گرفته و در کتب بزرگانى همچون سید محمد بحر العلوم در کتاب بلغة الفقیه، مرحوم نائینى در کتاب الصلاة، مرحوم سید محمد کاظم یزدى در کتاب‌هاى سؤال و جواب و دلیل الناسک، شیخ انصارى در کتاب‌هاى صوم، زکاة، خمس و المکاسب، مرحوم حکیم در مستمسک عروة الوثقى، صاحب جامع المدارک و تقریبا در تمام کتب فقهى متأخرین به نظریات فقهى و اصولى وى توجه و استناد شده است.
جلد اول تا سوم کتاب موجود کتاب الطهارة، جلد چهارم تا هشتم کتاب الصلاة، جلد نهم کتاب الزکاة، جلد دهم کتاب خمس و صوم، جلد یازدهم تا سیزدهم کتاب حج، جلد چهاردهم کتاب مکاسب، جلد پانزدهم کتاب المطاعم و المشارب، جلد شانزدهم کتاب النکاح، جلد هفدهم کتاب القضاء و الشهادات، جلد هیجدهم کتاب الشهادات و جلد نوزدهم کتاب الفرائض و المواریث مى‌باشد.
در چاپ کتاب موجود از سه گروه مقابله، استخراج منابع و تقویم نص استفاده شده که مقایسه و مقابله‌ى نسخه‌هاى خطى، و به دست آوردن مآخذ و منابع روایات اهل تسنن و تشیع و تصحیح غلطهاى نوشتارى را انجام داده‌اند.

لینک کوتاه مطلب : https://ofoghandisha.com/?p=2945

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب