حوزه های علمیه

حوزه علمیه جعفریه بدخشان

بدخشان درحال حاضر دارای سه مدرسه دینی می باشد که با سابقه ترین آنها مدرسه یا حوزه علمیه جعفریه بدخشان واقع در ولسوالی شکی، قریه

مجتمع دینی فرهنگی مرکز جاغوری

مجتمع دینی- فرهنگی مرکز جاغوری

مجتمع دینی- فرهنگی مرکز جاغوری با توجه به فقر فرهنگی در جامعه افغانستان در مرکز جاغوری با کمک خیرین تاسیس شد. فعالیت‌های مجتمع فوق به

مدرسه امام زاده یحیی سرپل

حوزه علمیه امام زاده یحیی(ع)- سرپل

حوزه علمیه امام زاده یحیی (ع) با تلاش مجدانه و مداوم حضرت آیت الله ســـید محــــــــمد علی عالمی بلخابی(ره) در سال 1386 در شهر سرپل-افغانستان

مدرسه عالی ثقلین _ مزارشریف

مدرسه عالی ثقلین با همت عالی وتلاش جدی حضرت آیت الله سید مير هادی سجادی مزاری در سال ۱۳۸۷ هجری شمسی در شهر مزارشریف تاسیس

مدرسه سلطانیه مزار

مدرسه علمیه سلطانیه- مزار شریف

تاریخچه مدرسه علمیه سلطانیه – مزارشریف مدرسه علمیه سلطانیه با همت بلند و تلاش خستگی‌ناپذیر حضرت آیت الله شهید شیخ سلطان محمد ترکستانی در سال

حوزه علمیه اصفهان

حوزه علمیه اصفهان حوزه علمیه اصفهان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین حوزه‌های علمیه در ایران است.برخی آغاز فعالیت‌های علمی شیعیان در اصفهان را اواخر

حوزه علمیه حلب

حلب طی دوران اسلامی از فرهنگ و تمدن درخشانی برخوردار بوده است. از دوره حاکمیت حمدانیان و سپس آل مرداس در این منطقه، حضور فرهنگی

حوزه علمیه جبل عامل لبنان

منظور از حوزه علمیه جبل عامل مجموعه‌ای از مراکز علمی ـ آموزشی شیعی در برخی شهرها و روستاهای جبل عامل از میانه قرن هشتم تا

حوزه علمیه حله

حوزه علمیه حله از پر ثمرترین حوزه های شیعی است که به نشر فرهنگ اسلامی و فقه جعفری پرداخته است شکوفایی این حوزه به عصری